css颜色代码大全(收藏)

在进行网页设计的时候,对于颜色搭配是非常重要的。一个优秀的网页设计,颜色搭配功不可没。在我们进行颜色搭配时就一定要知道每种颜色的代码,本文为大家提供了css中的颜色代码,希望对大家有一定的帮助。

css颜色代码大全:

【推荐:css文档

FFFFFF#DDDDDD#AAAAAA#888888#666666#444444#000000
#FFB7DD#FF88C2#FF44AA #FF0088 #C10066 #A20055 #8C0044
#FFCCCC#FF8888#FF3333 #FF0000 #CC0000 #AA0000 #880000
#FFC8B4#FFA488#FF7744 #FF5511 #E63F00 #C63300 #A42D00
#FFDDAA#FFBB66#FFAA33#FF8800 #EE7700 #CC6600 #BB5500
#FFEE99#FFDD55#FFCC22#FFBB00 #DDAA00 #AA7700 #886600
#FFFFBB#FFFF77#FFFF33#FFFF00#EEEE00#BBBB00#888800
#EEFFBB#DDFF77#CCFF33#BBFF00#99DD00#88AA00#668800
#CCFF99#BBFF66#99FF33#77FF00#66DD00#55AA00#227700
#99FF99#66FF66#33FF33#00FF00#00DD00#00AA00#008800
#BBFFEE#77FFCC#33FFAA#00FF99#00DD77#00AA55#008844
#AAFFEE#77FFEE#33FFDD#00FFCC#00DDAA#00AA88#008866
#99FFFF#66FFFF#33FFFF#00FFFF#00DDDD#00AAAA#008888
#CCEEFF#77DDFF#33CCFF#00BBFF#009FCC#0088A8#007799
#CCDDFF#99BBFF#5599FF#0066FF #0044BB #003C9D #003377
#CCCCFF#9999FF#5555FF #0000FF #0000CC #0000AA #000088
#CCBBFF#9F88FF#7744FF #5500FF #4400CC #2200AA #220088
#D1BBFF#B088FF#9955FF #7700FF #5500DD #4400B3 #3A0088
#E8CCFF#D28EFF#B94FFF #9900FF #7700BB #66009D #550088
#F0BBFF#E38EFF#E93EFF #CC00FF #A500CC #7A0099 #660077
#FFB3FF#FF77FF#FF3EFF #FF0 0FF #CC00CC #990099 #770077

顏色名稱 代碼

顏色

maroon #800000 
darkred #8B0000 
brown #A52A2A 
firebrick #B22222 
crimson #DC143C 
red #FF0000 

桃红~粉

顏色名稱 代碼

顏色

mediumvioletred #C71585 
palevioletred #D87093 
deeppink #FF1493 
fuchsia(magenta) #FF00FF 
hotpink #FF69B4 
pink #FFC0CB 
lightpink #FFB6C1 
mistyrose #FFE4E1 
lavenderblush #FFF0F5 

顏色名稱 代碼

顏色

indigo #4B0082 
purple #800080 
darkmagenta #8B008B 
darkorchid #9932CC 
blueviolet #8A2BE2 
darkviolet #9400D3 
slateblue #6A5ACD 
mediumpurple #9370DB 
mediumslateblue #7B68EE 
mediumorchid #BA55D3 
violet #EE82EE 
plum #DDA0DD 
thistle #D8BFD8 
lavender #E6E6FA 

褐~橘~米白

顏色名稱 代碼

顏色

saddlebrown #8B4513 
sienna #A0522D 
chocolate #D2691E 
indianred #CD5C5C 
rosybrown #BC8F8F 
lightcorol #F08080 
salmon #FA8072 
lightsalmon #FFA07A 
orangered #FF4500 
tomato #FF6347 
coral #FF7F50 
darkorange #FF8C00 
sandybrown #F4A460 
peru #CD853F 
tan #D2B48C 
burlywood #DEB887 
wheat #F5DEB3 
moccasin #FFE4B5 
navajowhite #FFDEAD 
peachpuff #FFDAB9 
bisque #FFE4C4 
antuquewhite #FAEBD7 
papayawhip #FFEFD5 
cornsilk #FFF8DC 
oldlace #FDF5E6 
linen #FAF0E6 
seashell #FFF5EE 
snow #FFFAFA 
floralwhite #FFFAF0 
ivory #FFFFF0 
mintcream #F5FFFA 

金~黃

顏色名稱 代碼

顏色

darkgoldenrod #B8860B 
goldenrod #DAA520 
gold #FFD700 
yellow #FFFF00 
darkkhaki #BDB76B 
khaki #F0E68C 
palegoldenrod #EEE8AA 
beige #F5F5DC 
lemonchiffon #FFFACD 
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 
lightyellow #FFFFE0 

~黃

绿

顏色名稱 代碼

顏色

darkslategray #2F4F4F 
darkolivegreen #556B2F 
olive #808000 
darkgreen #006400 
forestgreen #228B22 
seagreen #2E8B57 
green(teal) #008080 
lightseagreen #20B2AA 
madiumaquamarine #66CDAA 
mediumseagreen #3CB371 
darkseagreen #8FBC8F 
yellowgreen #9ACD32 
limegreen #32CD32 
lime #00FF00 
chartreuse #7FFF00 
lawngreen #7CFC00 
greenyellow #ADFF2F 
mediumspringgreen #00FA9A 
springgreen #00FF7F 
lightgreen #90EE90 
palegreen #98F898 
aquamarine #7FFFD4 
honeydew #F0FFF0 


顏色名稱 代碼

顏色

midnightblue #191970 
navy #000080 
darkblue #00008B 
darkslateblue #483D8B 
mediumblue #0000CD 
royalblue #4169E1 
dodgerblue #1E90FF 
cornflowerblue #6495ED 
deepskyblue #00BFFF 
lightskyblue #87CEFA 
lightsteelblue #B0C4DE 
lightblue #ADD8E6 
steelblue #4682B4 
darkcyan #008B8B 
cadetblue #5F9EA0 
darkturquoise #00CED1 
mediumturquoise #48D1CC 
turquoise #40E0D0 
skyblue #87CECB 
powderblue #B0E0E6 
paleturquoise #AFEEEE 
lightcyan #E0FFFF 
azure #F0FFFF 
aliceblue #F0F8FF 
aqua(cyan) #00FFFF 

黑~灰~白

顏色名稱 代碼

顏色

black #000000 
dimgray #696969 
gray #808080 
slategray #708090 
lightslategray #778899 
dakgray #A9A9A9 
silver #C0C0C0 
lightgray #D3D3D3 
gainsboro #DCDCDC 
whitesmoke #F5F5F5 
ghostwhite #F8F8FF 
white #FFFFFF

更多web前端相关知识,请查阅 HTML中文网 !!

以上就是css颜色代码大全(收藏)的详细内容,更多请关注web前端其它相关文章!

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:web前端首页 » CSS 教程

评论 抢沙发

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址

前端开发相关广告投放 更专业 更精准

联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏